×

Oferta dla dzieci

Oferta dla dzieci

Terapia behawioralno-poznawcza

Jest jedną z głównych metod pracy z dziećmi nietypowo rozwijającymi się (np. autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, mutyzm, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia itp.). Jej głównymi celami jest:

 • kształtowanie zachowań deficytowych (nauka umiejętności, których dziecko nie posiada, a które posiadać już powinno),

 • redukowanie nadmiarów behawioralnych (eliminowanie zachowań trudnych, których dziecko nie powinno prezentować, a które są obecne),

 • generalizacja i utrzymanie efektów terapii.

Terapię behawioralną prowadzi się na podstawie indywidualnych programów terapeutycznych napisanych na podstawie tzw. oceny behawioralnej umiejętności dziecka. W ramach pracy z podopiecznymi kształtuje się umiejętności podstawowe , naśladowania, dopasowywania, mowy biernej, mowy czynnej, przedszkolne i szkolne, społeczne, samoobsługi oraz zabawy.

Badania empiryczne nad efektywnością oddziaływań terapeutycznych wykazują, że metody oraz techniki stosowane w ramach terapii behawioralnej są jednymi z najbardziej efektywnych w pracy z różnego rodzaju problemami natury psychologicznej.

Terapie

Integracja sensoryczna

Jest to sposób na porządkowanie przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością człowieka, podobnie jak oddychanie, a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym i towarzyszy nam od początku do końca życia.

Celem każdej terapii SI jest poprawienie codziennego funkcjonowania człowieka i tym samym jakości jego życia. Nauczenie mózgu właściwego zarządzania bodźcami, które docierają do naszego organizmu. Terapeuta dobiera ćwiczenia i aktywności podczas spotkania adekwatnie do zdiagnozowanego wcześniej problemu dziecka, jego możliwości, aktualnego stanu pobudzenia oraz kondycji psychicznej i fizycznej.

Terapia ręki

Jej celem jest usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Dodatkowymi walorami terapii jest to, że uczy ona cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Doskonale uzupełnia terapię logopedyczną dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).

Bajkoterapia

Metoda polegająca na czytaniu dzieciom opowieści terapeutycznych, dobranych odpowiednio do problemu z jakim boryka się dziecko. Bajkoterapia wspomaga przezwyciężanie lęków związanych z różnymi sytuacjami. W psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia i emocje. Bajki terapeutyczne przedstawiają pewne wzorce postępowania. Dzieciom łatwiej jest zrozumieć świat, w którym żyją. 

Treści zawarte w książce pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią radzić. Dobrze kończąca się opowieść, jak i pozytywny bohater, z którym dziecko może się identyfikować, dają mu wiarę we własne umiejętności. Istotną rolą bajkoterapii jest również rola relaksacyjna, która niweluje stres czy napięcie emocjonalne.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie).

Dogoterapia

Terapia z udziałem psa. Metoda ta wzmacnia efektywność rehabilitacji poprzez zabawę z wyszkolonym psem, prowadzonym przez wykwalifikowanego terapeutę. Pies wspomaga zaspokajanie potrzeby bliskości, zmniejsza poczucie samotności oraz lęku. 

Kontakt z czworonogiem pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami. Miękka sierść oraz temperatura ciała psa przywołuje wspomnienia z okresu niemowlęcego.

Metoda Stymulacji Polisensorycznej – Poranny Krąg

Poranny krąg jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. 

Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali – wszystko czym planujemy stymulować naszych wychowanków.

Praca z psychologiem

Podstawowe działania psychologa:

 • prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi

 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;

 • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci

 • konstruowanie samodzielnych – lub przy współudziale innych nauczycieli – opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka

 • wspieranie mocnych stron dziecka

 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci

 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków,

 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej

 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Kontakt

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Mozaika
Al. Solidarności 19
83-110 Tczew
zobacz na mapie >

Tel.: +48 662 049 121
E-mail:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Możliwośc dopasowania godzin
pracy idywidualnie.