×

Dofinansowanie

Dofinansowanie

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPPM.03.01.00-22-0120/18 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020

"TWOJA NIANIA DLA WSZYSTKICH - utworzenie punktu przedszkolnego MOZAIKA dla dzieci z niepełnosprawnościami w Tczewie" jest projektem realizowanym przez TWOJA NIANIA Kamila Chabowska w okresie XII 2018 – VIII 2020 dedykowanym nowoutworzonemu Terapeutycznemu Punktowi Przedszkolnemu MOZAIKA w Tczewie przy Alei Solidarności 19.
Niniejszy projekt za główny cel stawia wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dostosowanej do specyficznych potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami poprzez stworzenie 12 trwałych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej TCZEW, poprzez zaoferowanie wsparcia w postaci dodatkowych zajęć nakierowanych na niwelowanie deficytów i podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.GŁÓWNE ETAPY HARMONOGRAMU PROJEKTU:
  • W okresie XII 2018 – XII 2019: utworzenie 12 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na potrzeby bieżącej działalności Punktu Przedszkolnego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
  • W okresie I 2020 - VIII 2020: bieżąca działalność w ramach utworzonych, nowych miejsc przedszkolnych w Punkcie Przedszkolnym.
  • W okresie I 2020 - VIII 2020: dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
  • W okresie I 2020 - VIII 2020: doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 3 osoby (3K).

PLANOWANE PRUDUKTY REALIZACJI PROJEKTU:
  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 12 miejsc;
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 sztuka;
  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) – 1 sztuka


WARTOŚĆ PROJEKTU: 821 376,02 zł,
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 698 169,62 zł

Kontakt

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Mozaika
Al. Solidarności 19
83-110 Tczew
zobacz na mapie >

Tel.: +48 662 049 121
E-mail:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Możliwośc dopasowania godzin
pracy idywidualnie.